สถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากประชาสัมพันธ์ ระบบรับแจ้งเอกสารหายทางระบบออนไลน์ สามารถใช้บริการได้แล้วครับ
เมื่อ 4 มิถุนายน 2564
มีคนดู 597 คน
  
  
  
🔹 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ขนอมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พศ.๒๕๖๔🔹 ⭕️ขอความร่วมมือประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม การประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะ (๑) การออกจกบ้านพักโดยทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุอยู่บนเพียงลำพัง ให้มีการแจ้งเตือนถึงภัยจาก กลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาและใช้อุบายแอบอ้างในรูปแบบต่าง ๆ (๒) การออกไปทำธุระนอกบ้าน หรือท่องเที่ยว ไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าหรือ วางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถนต์อันเป็นหตุจูงใจให้มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้ระมัดระวังการถูก มอมยาเพื่อปลดทรัพย์ การใช้ธนบัตรปลอมในการใช้จ่ายซื้อสินค้า (๓) เพิ่มความระมัดระวังการถูกโจรกรรมเงินจากบัตรเอที่เอ็ม (สกิมเมอร์)โดยหลีกเลี่ยง การกดเงินจากตู้เอทีเอ็มที่อยู่บริวณที่เปลี่ยว ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีกล้องวงจรปิด ข) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนงให้ประชาชนได้รับทราบ 🍫ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางพ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะชับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ 🍫ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๕๘: เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดขายครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนทางตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก และหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา ๔๒ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563
มีคนดู 363 คน
  
  
  
Untitled
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563
มีคนดู 364 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/1     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
Copyright 2016 by www.khanompolice.com